เครื่องจักรทางการเกษตร

เครื่องอัดบดเม็ดปุ๋ย 2 In 1
เครื่องจานปั้นเม็ดปุ๋ย
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
เครื่องบด
เครื่องผสมปุ๋ย
วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์
ติดต่อเรา

ปุ๋ยและยา สารอินทรี

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 


      ตราค่าเงินและดอกเบิ้ย

    
 
ราคาทองคำวันนี้

 
เครื่องอัดเม็ดแบบแท่ง
เครื่องอัดเม็ดแบบแท่ง
ลักษณะพิเศษของเครื่อง

      เครื่องจักรที่ใช้ในการอัดเม็ด โดยมีลักษณะที่ได้ออกมาจะเป็นเม็ดกระบอก  สามารถอัดเป็นเม็ดใช้สำหรับอัดเม็ดปุ๋ยชีวภาพหรืออาหารสัตว์ เช่น อาหารปลา อาหารนก เป็นต้น

ข้อมูลทั่วไป
  • ขนาด                   :   60 x 80 x 130  CM.
  • น้ำหนัก                 :   180 กก. (โดยประมาณ)
  • กำลังการผลิต         :   200  กก./ ชม.
  • ขนาดเม็ดอาหาร     :   3-5 มม.
  • ความจุถังป้อน        :   15-20  กก.
  • กำลังขับเคลื่อน      :   มอเตอร์ขนาด 3-5 แรงม้า
   ประกอบด้วยเครื่องรุ่นต่างๆ ดังนี้
 
     1.    มอเตอร์ Mitsubishi ขนาด 3 แรงม้า
     2.   มอเตอร์ Mitsubishi ขนาด 5 แรงม้า
 

คำแนะนำเบื้องต้น   

1. กรวยรองรับวัสดุ          2. ช่องทางเข้าวัสดุ

3. ลิ้นปิด-เปิดวัสดุลง       4. ฝาคลอบสายพาน

5. สายพาน                    6. กระบอกรังผึ้ง

7. ชุดลูกกลิ้งอัดเม็ดปุ๋ย     8. ฝาครอบกระบอกรังผึ่ง

9. ลูกปืนตุ๊กตาหัวอัดจารบี   10. ชุดเฟืองโซ่ RJ 303

11. ฝาครอบชุดเฟืองโซ่ RJ 303   12. ชุดเฟืองโซ่RJ302

13. น๊อตล๊อกฝาคลอบรังผึ่ง         14. มอเตอร์

15.ช่องทางออกของวัสดุ           16.รูยึดฐานเครื่อง

วิธิการติดต้งและใช้งาน
1.  ยึดขาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยให้ติดแน่นอยู่กับพื้น (หมายเลข 18)

2.  ติดตั้งสายไฟฟ้าต่อเข้ากับเบรก เกอร์ไฟขนาด 50 แอมป์
  
(ควรใช้สายไฟขาด
2 x 1.5-2.5)

3. ขนาด เบรกเกอร์ (50 แอมป์ ) ไม่รวมที่อยู่ในตัวเครื่อง

4. ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 15 แอมป์

5. ปิดลิ้นปิดเปิดทางเข้าให้สนิท ต้องให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุใดๆตกค้างอยู่ใน
    กระบอกรังผึ้ง

6. นำวัสดุที่ผสมแล้วใส่กรวยรองรับวัสดุ (หมายเลข 1)

7. นำภาชนะรองที่ช่องทางออกวัสดุ (หมายเลข 17)

8. เปิดเบรกเกอร์ในตำแหน่ง ON ให้เครื่องทำงาน

9. ค่อยๆดึงลิ้นปิด-เปิดฝาช่องทางเข้าเพื่อให้วัสดุที่จะอัดเม็ดลงเป็นระยะๆ (หมายเลข 3)

คำเตือน : เพื่อความปลอดภัยควรต่อสายดิน

วิธีการดูแลรักษา

1. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งควรทำความสะอาดรังผึ้งทันที

2. ก่อนและหลังการใช้งานต้องทำความสะอาดห้องเครื่องอย่าให้มีวัสดุตกค้าง

3. ตรวจเช็คจุดเชื่อมต่อสายไฟทุกจุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5. ตรวจเช็ดสภาพสายพานทั้ง 2 เส้นให้มีความตึงพอดี อยู่เสมอ

6. ตรวจเช็ดสภาพโซ่และสเตอร์ ให้มีความตึงพอดี อยู่เสมอ

ข้อควรระวัง

1. สายไฟฟ้าห้ามใช้เป็นแบบปลั๊กเสียบ

2. อย่าให้มีวัสดุที่มีความแข็ง เช่น-เศษเหล็ก - เศษหิน ตะปู -เข้าเครื่อง
    ในขณะทำงาน

3. อย่าให้น้ำและวัสดุที่มีความชื้นเข้ามอเตอร์ขณะทำงานและทำความสะอาด

4. ไม่ควรนำวัสดุเข้าพร้อมกันครั้งละมากๆ

5. ไม่ควรนำวัสดุที่ความชื้นเกิน 60% และแห้งเข้ามาอัดเม็ด

6. ห้ามเปิดฝาคลอบกระบอกรังผึ้งขณะเครื่องทำงาน

7. ควรแต่งกายให้รัดกุมขณะปฏิบัติงาน

 
 
สนใจติดต่อขอรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่
บริษัท เจริญ 999 (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
52/174 ถนนกรุงเทพ-กรีฑาแขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูงกรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-736-1035 แฟกซ์ 02-736 0050
ติดต่อฝ่ายขาย เครื่องจักรทางการเกษตร โรงสีข้าว เครื่องทำปุ๋ย
โทร. 02-736-1035, 089 8980400, 092 2939249
 แฟกซ์ 02-736 0050
ติดต่อฝ่ายขาย ปุ๋ย และยาอินทรีย์ สารชีวภาพ
คุณพิมพ์ มือถือ (081-2952869)
 

โรงสีข้าว โรงสีขายชุมชน โรงสีข้าวเล็ก โรงสีขาวขาดกลาง เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย ทำปุ๋ย เครื่องบดปุ๋ย ทำปุ๋ยอินทรีย์ เครื่อผสมปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย ปุ๋ยหมัก เครื่องจักรทางการเกษตร ข้าว อ้อย มันสัมปรัง ปาล์ม ยา ยาปราบศัตรูพืช ยางพารา  ยารักษาหน้ายาง ยากระตุ้นการออกดอก อาหารเสริมพืช เป็ด ไก่ โค วัว ควาย หนอน เพลี้ย  ยาฆ่าแบคทีเรีย เร่งโต ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยทางใบ เร่งหัว เร่งใบ พืช ผัก เกษตร ชาวนา ชาวไร่  รับซื้อยาง รถไถ่ จอบ เสียม รถไถเดินตาม รถดัน ถ้วยรองน้ำยางพารา มีดกรีดยาง ยางแผ่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถัวงอก ถั่วรันเตา  เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตราดอกบัว สัมโอ ส้มเขียวหวาน แตงโม เมล็ดพันธ์  ข่าวสารเกษตร เกษตรยุคใหม่ ทำไร่ ทำนา วิธีเลี้ยงปลา ปลาสวยงาม ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ แต่งสวน  ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน จำหน่าย ปุ๋ย ยา เคมีเกษตร ราคาส่ง ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย  ข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยประเภทต่างๆ การแบ่งประเภทปุ๋ย และคุณสมบัติของปุ๋ยชนิดต่างๆ  การใช้ปุ๋ยชีวภาพ, EM วิธีการผลิตและนำไปใช้กับพืชชนิดต่าง ปุ๋ยข้อมูลเพื่อการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี  ปุ๋ยปลอมปุ๋ยปลอม.  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100 % ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยเกษตร, ปุ๋ยแท้ ซื้อ-ขายปุ๋ย, ขายปลี-ขายส่ง ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยโรงงาน, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยสำหรับผลไม้, ปุ๋ยสำหรับพืชผัก โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน).  บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีคอมพาวด์ ทุกสูตร ตราม้าบิน แนะนำสถานที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลกำลังการผลิตปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ย  ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยวิทยาศาตร์ บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีคอมพาวด์ ทุกสูตร ตราม้าบิน  บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายปุ๋ยเคมี และปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ สำหรับพืชผัก และการเกษตรกรรม. บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยสำหรับพืชผัก และการเกษตรกรรม ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ยรองพื้น  พืชไร่   บำรุงไม้ผล  มะม่วง ทุเรียน พืชผัก มันเทศ กะหล่ำ หอม กระเทียม พริก ผักกาด  ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ  กุหลาบ ดาวเรือง กล้วยไม้  ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0  แม่ปุ๋ย  เร่งการออกดอก  พืชตระกูลถั่ว  ปุ๋ยเคมี  0-0-60 องุ่น เงาะ ส้ม น้อยหน่า มะม่วง มังคุด  พืชไร่ อ้อย มันสำปะหลัง ผักกาดหัว  ยาสูบ  ปุ๋ยเคมีสูตร   46-0-0 ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง บำรุงพืชก่อนการเก็บเกี่ยว ปุ๋ยเคมีสูตร   21-0-0 นาข้าว พืชไร่ พืชสวน ผักกินใบ เพื่อให้ใบและก้านเขียว อวบ  ปุ๋ยเคมีสูตร   16-16-8  สภาพดินทราย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ  ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 นาข้าว  ดินเหนียว  ปุ๋ยเคมีสูตร   16-8-8  ดินทราย  ดินร่วนปนทราย  ปุ๋ยเคมีสูตร  15-7-18  ต้นยางหลังเปิดกรีด  ปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21  ปุ๋ยเคมีสูตร  29-4-18 ปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20 ปุ๋ยเคมีสูตร   20-10-12  ปุ๋ยสูตร 21-0-0, 46-0-0 ปุ๋ยสูตร 16-20-0 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด( มหาชน) ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด ปุ๋ยตราม้าบิน  บริษัท เจียไต๋ จำกัด  ปุ๋ยตรากระต่าย บริษัทอาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ปุ๋ยตราช่อฟ้า บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ เป็นปุ๋ยประเภท Bulk Blending (ปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า) ยกเว้นสูตร 8-24-24  บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ปุ๋ยตราเรือใบ (นอร์เวย์)  บริษัทเดอลุกซ์ เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปุ๋ยตราหัวไก่และตราช้าง 9 เชือก  ตราหัวไก่   ตราช้าง 9 เชือก  ตราหัวไก่เป็นปุ๋ยค่อยๆปลดปล่อยฟอสเฟต  ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มีธาตุอาหารเสริม  8  Cao+1 Boron  ผสมอยู่ด้วย  ปุ๋ยสูตร 12-12-17 มีธาตุอาหารเสริม  8  Cao+1 Boron ผสมอยู่ด้วย  บริษัท สยามคาร์กิลล์ จำกัด ปุ๋ยตราคาร์กิลล์และตราศรีนิล เป็นปุ๋ยประเภท  Bulk Blending  อาหารสัตว์ ต้นกล้ายางพารา น้ำยางพารา ต้นกล้าสักฟรีจำหน่ายพันไม้ กล้าไม้ ดินเค็ม ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว เทียบราคาปุ๋ย