เครื่องจักรทางการเกษตร

    เครื่องอัดบดเม็ดปุ๋ย 2 In 1
เครื่องจานปั้นเม็ดปุ๋ย
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
เครื่องบด
เครื่องผสมปุ๋ย
วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์
ติดต่อเรา

  
ปุ๋ยและยา สารอินทรี

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ


D2 สารอินทรีย์ควบคุมแมลง เพลี้ย ไรศัตรูพืช และหอยทาง

เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติสกัดจากสมุนไพร ไม่มีสารเคมีสังเคราะห์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเจือปน ยับยังการดูดกินน้ำเลี้ยงของแมลงและไรศัตรูพืช จำพวกแมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยแห้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน มวนปีกแก้ว. ไรขาว ไรแดง ไรแมงมุม แมลงพาหะถ่ายโรควิสา ตัวเต็มวัย (Adult) ของแมลงวันหนอนเจาะถั่ว แมลงวันหนอนชอนใบ แมลงบัวข้าว ตลอดจนหอยเจดีย์ หอยทาก และ ทาก

สำหรับ :
ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง มะนาว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน มะม่วง มะละกอ กาแฟ ฝรั่ง ชมพู่ มะพร้าว สับปะรด กล้วย อ้อย พริก มะเขือ ถั่วต่าง ๆ บวบ มะระ หอม คะน้ำ กะหล่ำปลี หน่อไม้ฝรั่ง ผักกาด ไม้ดอกไม้ประดับและพืชต่าง ๆ

วิธีการใช้ :

1. ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นบริเวณลำต้น หน่อ กอ กิ่งก้าน ด้านบนและด้านล่างของใบ ดอก ผล รวงข้าว ทุกระยะของการเจริญเติบโต เว้นจังหวะการพ่น7-10 วัน ช่วยยับยั้งการดูดกินน้ำเลี้ยงของแมลง และไรดูดน้ำเลี้ยง แมลงพาหะถ่ายโรควิสา ตัวเต็มวัยของแมลงวันหนอนเจาะเถาถั่ว หนอนชอนใบ แมลงบัวข้าว ฯลฯ

2. ใช้ผสมน้ำเทราดดินก่อนปลูก หรือฉีดพ่นดินบริเวณรอบโคนต้นพืช จนเปียกชุ่ม ป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน เช่น เสี้ยนดิน ตัวอ่อนด้วงในดิน หอยเจดีย์และทาก

3. ใช้จุ่มแช่เปลือกผลไม้หนา หรือผักหลังการเก็บเกี่ยวนาน 3-5 นาที เพื่อกำจัดแมลง และไร ที่ติดมากับพืชผัก ผลไม้ ก่อนส่งจำหน่ายเป็นสินค้าส่งออก

อัตราการใช้ :
เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ทุกครั้ง และผสมน้ำอัตรา 50-60 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ช้อนแกงเท่ากับ 10 - 20 cc.)
 
ความปลอดภัย :
เมื่อใช้ตามอัตราที่แนะนำจะปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอื่นเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้ำ สัตว์ป่า แมลงช่วย ผสมเกสร ไม่ทำลายศัตรูธรรมชาติ สลายตัวง่ายในสภาพธรรมชาติ
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ดีทู:
ช่วยยับยั้งการดูดกินน้ำเลี้ยงของแมลงและไรศัตรูพืชและป้องกันกำจัดแมลงปากดูด พาหะถ่าย เชื้อโรควิสา มายโคพลาสมา ไฟโตพลาสมา สู่พืชอันเป็นสาเหตุของโรคใบด่างสาย โรคใบหด โรคใบเหลือง ส้ม ฯลฯ
 
ปริมาณสุทธิ 1,000
 
สนใจติดต่อขอรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่
บริษัท เจริญ 999 (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มธุรกิจการเกษตร
52/174 ถนนกรุงเทพ-กรีฑาแขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูงกรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-736-1035 แฟกซ์ 02-736 0050
ติดต่อฝ่ายขาย เครื่องจักรทางการเกษตร โรงสีข้าว เครื่องทำปุ๋ย
โทร. 02-736-1035, 089 8980400, 092 2939249
 แฟกซ์ 02-736 0050
ติดต่อฝ่ายขาย ปุ๋ย และยาอินทรีย์ สารชีวภาพ
คุณพิมพ์ มือถือ (081-2952869)
 
 

โรงสีข้าว โรงสีขายชุมชน โรงสีข้าวเล็ก โรงสีขาวขาดกลาง เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย ทำปุ๋ย เครื่องบดปุ๋ย ทำปุ๋ยอินทรีย์ เครื่อผสมปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ย ปุ๋ยหมัก เครื่องจักรทางการเกษตร ข้าว อ้อย มันสัมปรัง ปาล์ม ยา ยาปราบศัตรูพืช ยางพารา ยารักษาหน้ายาง ยากระตุ้นการออกดอก อาหารเสริมพืช เป็ด ไก่ โค วัว ควาย หนอน เพลี้ย ยาฆ่าแบคทีเรีย เร่งโต ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยทางใบ เร่งหัว เร่งใบ พืช ผัก เกษตร ชาวนา ชาวไร่ รับซื้อยาง รถไถ่ จอบ เสียม รถไถเดินตาม รถดัน ถ้วยรองน้ำยางพารา มีดกรีดยาง ยางแผ่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถัวงอก ถั่วรันเตา เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยตราม้าบิน ปุ๋ยตราดอกบัว สัมโอ ส้มเขียวหวาน แตงโม เมล็ดพันธ์ ข่าวสารเกษตร เกษตรยุคใหม่ ทำไร่ ทำนา วิธีเลี้ยงปลา ปลาสวยงาม ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ แต่งสวน ปุ๋ยเคมีตราใบเงิน จำหน่าย ปุ๋ย ยา เคมีเกษตร ราคาส่ง ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยประเภทต่างๆ การแบ่งประเภทปุ๋ย และคุณสมบัติของปุ๋ยชนิดต่างๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ, EM วิธีการผลิตและนำไปใช้กับพืชชนิดต่าง ปุ๋ยข้อมูลเพื่อการเกษตร ปุ๋ยและสารเคมี ปุ๋ยปลอมปุ๋ยปลอม. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100 % ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยเกษตร, ปุ๋ยแท้ ซื้อ-ขายปุ๋ย, ขายปลี-ขายส่ง ปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยโรงงาน, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยสำหรับผลไม้, ปุ๋ยสำหรับพืชผัก โรงงานผลิตปุ๋ย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน). บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีคอมพาวด์ ทุกสูตร ตราม้าบิน แนะนำสถานที่ตั้งโรงงาน ข้อมูลกำลังการผลิตปุ๋ยเคมี เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ย ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยวิทยาศาตร์ บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีคอมพาวด์ ทุกสูตร ตราม้าบิน บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายปุ๋ยเคมี และปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ สำหรับพืชผัก และการเกษตรกรรม. บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยสำหรับพืชผัก และการเกษตรกรรม ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ยรองพื้น พืชไร่ บำรุงไม้ผล มะม่วง ทุเรียน พืชผัก มันเทศ กะหล่ำ หอม กระเทียม พริก ผักกาด ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ กุหลาบ ดาวเรือง กล้วยไม้ ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 แม่ปุ๋ย เร่งการออกดอก พืชตระกูลถั่ว ปุ๋ยเคมี 0-0-60 องุ่น เงาะ ส้ม น้อยหน่า มะม่วง มังคุด พืชไร่ อ้อย มันสำปะหลัง ผักกาดหัว ยาสูบ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง บำรุงพืชก่อนการเก็บเกี่ยว ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 นาข้าว พืชไร่ พืชสวน ผักกินใบ เพื่อให้ใบและก้านเขียว อวบ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 สภาพดินทราย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 นาข้าว ดินเหนียว ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ดินทราย ดินร่วนปนทราย ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 ต้นยางหลังเปิดกรีด ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ปุ๋ยเคมีสูตร 29-4-18 ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-12 ปุ๋ยสูตร 21-0-0, 46-0-0 ปุ๋ยสูตร 16-20-0 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด( มหาชน) ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ บริษัท ปุ๋ยไทย จำกัด ปุ๋ยตราม้าบิน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ปุ๋ยตรากระต่าย บริษัทอาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด ปุ๋ยตราช่อฟ้า บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ เป็นปุ๋ยประเภท Bulk Blending (ปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า) ยกเว้นสูตร 8-24-24 บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ปุ๋ยตราเรือใบ (นอร์เวย์) บริษัทเดอลุกซ์ เคมิคอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปุ๋ยตราหัวไก่และตราช้าง 9 เชือก ตราหัวไก่ ตราช้าง 9 เชือก ตราหัวไก่เป็นปุ๋ยค่อยๆปลดปล่อยฟอสเฟต ปุ๋ยสูตร 15-15-15 มีธาตุอาหารเสริม 8 Cao+1 Boron ผสมอยู่ด้วย ปุ๋ยสูตร 12-12-17 มีธาตุอาหารเสริม 8 Cao+1 Boron ผสมอยู่ด้วย บริษัท สยามคาร์กิลล์ จำกัด ปุ๋ยตราคาร์กิลล์และตราศรีนิล เป็นปุ๋ยประเภท Bulk Blending อาหารสัตว์ ต้นกล้ายางพารา น้ำยางพารา ต้นกล้าสักฟรีจำหน่ายพันไม้ กล้าไม้ ดินเค็ม ดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว เทียบราคาปุ๋ย